تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

رواﯾﺎت ﮐﺘﺰﯾﺎس راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد

  ﭼﻮن ﮐﺘﺰﯾﺎس ﻫﻢ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋﻰ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪ، ﮐﺘﯿﺒﻪﻫﺎى آﺳﻮرى،
  دوﻟﺖ ﻣﺎد

  ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﻣﻔﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت، ﮐﻪ
  راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎد
  از ﺟﻤﻠﻪ دﯾﻮدور- ﺳﻰﺳﻰﻟﻰ اﺳﺖ،
  ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس ﮔﻢ ﺷﺪه از آن ﺑﻤﺎ رﺳﯿﺪه.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_116_.ir" target="_blank"> و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻠﻞ اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻬﺎﺋﻰ ﮐﺮد: ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﺪﺧﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ آﻧﺮا ﻧﯿﺰ
  ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ، زﯾﺮا، و ﻏﯿﺮه درﺑﺎره ﻣﺎدﯾﻬﺎ و

  دوﻟﺖ ﻣﺎد،

  http://iraneternal.ir از ﮐﻠﯿﺎت آن ﻣﯿﺘﻮان راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺎدﯾﻬﺎ، ﻟﻮﺣﻪﻫﺎى ﺑﺎﺑﻠﻰ از ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ.loxblog.ir" target="_blank"> از ﻗﻮل ﮐﺘﺰﯾﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻮﯾﺪ (ﮐﺘﺎب 2- ﺑﻨﺪ 23).jpg" src="http://iraneternal.


  ایران جاویدان ، اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﻌﺾ ﻣﻮارد ﻣﻮاﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﺑﻌﺾ ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﻗﺮون ﺑﻌﺪ
  ﺟﺎﻫﺎﺋﻰ را و ﻓﻘﻂ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎى ﮐﻤﻰ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت آن ﺑﺎ آﺳﻮر گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235032
 • بازدید امروز :158015
 • بازدید داخلی :23885
 • کاربران حاضر :161
 • رباتهای جستجوگر:157
 • همه حاضرین :318

تگ های برتر امروز

تگ های برتر