تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

شاهان ماد

  http://iraneternal.loxblog.com/upload/i/iranimmortal/image/pobbb_98_.jpg

  ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد و ﺳﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮودوت و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ، ﻋﺪه ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد را ﭼﻬﺎر داﻧﺴﺘﻪ، ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او اﯾﻦ دوﻟﺖ در 701 ﯾﺎ 708 ق. م ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﺪه و 150 ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ، وﻟﻰ ﮐﺘﺰﯾﺎس ﺟﺪول ﻣﻄﻮﻟﻰ از اﺳﺎﻣﻰ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد داده و ﺑﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻣﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮره و ﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ، ﺑﺪوا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﻠﻰ و آﺳﻮرى ذﮐﺮ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.


  ایران جاویدان
  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 16 بهمن 1393 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , ,

آمار امروز چهار شنبه 26 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158713
 • بازدید امروز :175755
 • بازدید داخلی :10000
 • کاربران حاضر :189
 • رباتهای جستجوگر:386
 • همه حاضرین :575