تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

شاهان ماد

  ir" target="_blank"> و ﺑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﻫﺮودوت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ذﯾﻞ ﺑﯿﺎﯾﺪ،

  http://iraneternal.ir و آﺳﻮرى ذﮐﺮ از اﺳﺎﻣﻰ ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد داده

  ﺷﺎﻫﺎن ﻣﺎد و ﺑﻌﺪ ﺑﺮاى ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻨﻮﺷﺘﻪﻫﺎى ﮐﺘﺰﯾﺎس رﺟﻮع ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.ir" target="_blank"> و اﺳﻨﺎد ﺑﺎﺑﻠﻰ و ﮐﺘﺰﯾﺎس اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻬﻤﻰ دﯾﺪه ﻣﯿﺸﻮدﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت، ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎى او اﯾﻦ دوﻟﺖ در 701 ﯾﺎ 708 ق.


  ایران جاویدان .ir" target="_blank"> و ﺳﻨﯿﻦ ﺳﻠﻄﻨﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﻦ ﻫﺮودوت و ﺑﺤﺴﺎب اﯾﻦ ﺟﺪول ﻣﺪت دوﻟﺖ ﻣﺎد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺪت ﻣﺬﮐﻮره و 150 ﺳﺎل دوام داﺷﺘﻪ، ﺑﺪوا ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎد را ﻣﻮاﻓﻖ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرخ ﻣﺬﮐﻮر گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , ,

آمار امروز سه شنبه 1 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235032
 • بازدید امروز :158518
 • بازدید داخلی :24008
 • کاربران حاضر :154
 • رباتهای جستجوگر:148
 • همه حاضرین :302

تگ های برتر امروز

تگ های برتر